Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

Side / The Bond

(2021, betoon/concrete; 53x68x14cm)

Side / The Bond

(2021, betoon/concrete; 53x68x14cm)

Side / The Bond

(2021, betoon/concrete; 53x68x14cm)

Pangolin Khamsa a.k.a. Perspective

Pangolin Khamsa a.k.a. Perspective

Pangolin Khamsa a.k.a. Perspective

Pangolin Khamsa a.k.a. Perspective

Pangolin Khamsa a.k.a. Perspective

Leal Khamsa

30m gallery August 20th, 2021

Le Début

Tellimustöö / Commission work

Le Début

Tellimustöö / Commission work

Le Début

Tellimustöö / Commission work

Le Début

Tellimustöö / Commission work

Le Début

Tellimustöö / Commission work

Ingrid Allik, keraamikakunstnik, EKA õppejõud, MA: "Mirjami looming on väga isiklik ja emotsionaalne, läbi mõeldud ja tunnetatud - see ei jäta kedagi ükskõikseks." 08.06.2020
Ingrid Allik, ceramics artist, Estonian Academy of Arts faculty, MA: "Mirjam's work is very personal and emotional, well thought out and perceived - it does not leave anyone indifferent."  June 8th, 2020

ARSis on EXIT

Minu jaoks on keraamikast saanud viis end väljendada - minu Väljapääs. Leia ka enda Väljapääs ARS Kunstilinnakust! For me ceramics has become a way of expression - my EXIT. Find your own EXIT at ARS Art Factory!