Mirjam Kustov

keraamik/skulptor

Mirjam Kustov

keraamik/skulptor

Interpretatsioon teemal “Abielu”: Lapsabielu

Õrnas eas tüdrukud, kes peaksid alles nukkudega mängima ja lapsepõlve nautima, mahitatakse mehele minema, tehes seeläbi need lapsed katki nii vaimselt, emotsionaalselt, kui ka füüsiliselt.

(2018, madalkuumuskeraamika, kõrgus ca 50cm, juhendaja: Ingrid Allik, foto: Kaupo Kikkas)


Interpretation assignment on “Marriage”: Childmarriage

Girls at a tender age, who should be playing with dolls and enjoying their childhood, are coerced into marriage, damaging them mentally, emotionally, and also physically.

(2018, low fire ceramics, height approx 50cm, supervisor: Ingrid Allik, photo: Kaupo Kikkas)