Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

Võimatu missioon: Soovunelm

Naised on nii emotsionaalsed! Miks sa pead kõike nii südamesse võtma? Kasvata endale paksem nahk! Ära käitu niimoodi! Ära ole nii domineeriv! Miks sa nii ebakindel oled? Mehed ei nuta! Miks sa nii ratsionaalne oled? Ma ei tea, kas ta kunagi üldse tunneb midagi!?
(2018, plaaditehnikas, pigmendiga värvitud savi, kõrgkuumus, kombineeritud
materjalid, 26cm)

Mission Impossible: Wishful thinking

Women are so emotional! Why do you have to take everything so seriously? Grow a thicker skin! Don´t behave like that! Don´t be so bossy! Why are you so insecure? Men don´t cry! Why do you always have to be so rational? I don´t know if he even feels something!?
(2018, slabbuilt, clay coloured with pigment, stoneware, mixed media, 26cm)

Невыполнимая миссия: заветное желание

Женщины такие эмоциональные! Почему нужно так серьезно ко всему относиться? Вырасти себе потолще кожу! Не веди себя так! Не будь такой властной! Почему ты такая неуверенная? Мужчины не плачут! Почему ты всегда должна быть такой рациональной? Не знаю, чувствует ли онa что-нибудь!?
(2018, плиточная техника, глина окрашенная пигментом, высокий обжиг, комбинированные материалы, высота 26см)