Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

K. A. järellainetus

Sain tööks inspiratsiooni Kristin Andreassen´i (Oslo Metropolitan University) töötoast oktoobris, 2018. Kunst on nagu armastus. Armastus on kunst. Olenemata inimese rahvusest, rassist, sättumusest või religioonist siiski globaalselt mõistetav keel. Öeldud sõnal on oma kaal ja mõju, justkui vette visatud kivil, mis tekitab järellainetust ning pinnavirvendust. Sama efekt on kunstil. See käivitab vaatajas mõtteid ning dialoogi. Erinevaid varjundeid. Võnkeid sisemaailmas.
(2019, portselan, värvitud portselan, kõrgkuumus, 33cm x 32cm, 32cm x 25cm)

K.A. Ripple Effect

I got my inspiration from Kristin Andreassen´s (Oslo Metropolitan University) workshop in October, 2018. Art is like love. Love is art. Regardless of one´s nationality, race, orientation or religion, it is a globally understood language. The words spoken have an impact. As if a pebble cast into the water, making ripples expand and the surface to flicker. There is a same effect with art. It triggers thoughts and dialogue in the viewer. Different connotations. Vibrations in one´s inner world.
(2019, porcelain, colored porcelain, stoneware, dim. 33cm x 32cm, 32cm x 25cm)

К. А. Волновой эффект

Искусство подобно любви. Любовь - это искусство. Однако, независимо от национальности, расы, ориентации или религии человека, это язык, понятный во всем мире. Сказанное слово имеет свой собственный вес и эффект, как если бы камень был брошен в воду, что вызывает волновой эффект и мерцание поверхности. Искусство имеет тот же эффект. Это вызывает у зрителя мысли и диалог. Разные оттенки. Колебания во внутреннем мире.
(2019, фарфор, расписной фарфор, высокий обжиг, 33x32см, 32x25см)