Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

Matilda

Sügavamatest soppidest ennast oma töödesse pannes, olen end justkui alasti kiskunud, enda seest kõik välja laotanud ja nüüd on vaatajal voli otsustada, kas ma alasti ka hea välja näen. Sellest tundest ja mõttekäigust sündis “Matilda”. Otsustasin ta nimetada nii, kuna populaarne germaani nimi Matilda tähendab tõlkes “tugevust” ja “võitlust”. Enda haavatavuse näidata julgemine ongi just tugevus ja vaprus. See on julgus! See näitab, et sa oled Inimene – luust ja lihast ehtne inimene, kellel on tunded, kes on haavatav ning kes ei karda seda välja näidata. Sellele viitamiseks kasutasin sihilikult universaalset ehtsa naha sümbolit selle teose üldvormina. Matilda nime teine tähendus “võitlus” ongi see igikestev võitlus enda sees, enda deemonitega, enda haavatavusega, julguse kokku võtmisega ja miks mitte ka võitlus enda kuuldavaks tegemisel, kui sinu töö tekitab võib-olla mõnes vaatajas ebamugavust ja ta pigem ei taha seda näha ega sellega tegeleda ning ei pea seda manifesteeringut millekski.
(2020, valuportselan, inimkarvad; fragmendist graveeritud kipsvorm, kõrgkuumus, 35x25cm)

Matilda

When the subject matter of your work comes from the deepest corners of your soul, it is as if you have stripped yourself naked and are lying bare in front of the viewer who now has the power to decide whether you look good being naked or not. That is the concept behind “Matilda”. I decided to call her that since the Germanic name Matilda means “strength” and “battle”. It takes a lot of strength and courage to show ones vulnerability. It shows that you are a person – a genuine human being with feelings, who is vulnerable and who is not afraid to show it. To refer to that I deliberately used the universal genuine leather symbol as the form for this work. Matilda´s other meaning, “battle”, is the eternal battle inside of us, the battle with our demons, our vulnerability, finding that courage inside of us and also a battle to make ourselves to be heard when your work might be uncomfortable for someone and they would rather not see nor hear it and they seem not to think much of your manifestation.
(2020, castporcelain, human hair; an engraved plaster form of a fragment, stoneware, 35x25cm)

Матильда

Вступая в свои работы из более глубоких укромных уголков, я, кажется, вытащила себя обнаженной, вытянула всё из себя, и теперь у зрителя есть право решaть, хорошо ли я выгляжу обнаженной. «Матильда» родилась из этого чувства и образа мыслей. Я решилa назвать её так, потому что популярное германское имя Матильда в переводе на русский язык обозначает «силy» и «борьбy». Осмелиться показать свою уязвимость - это и есть сила и храбрость. Это смелость! Это показывает, что ты Человек - настоящий человек из кости и плоти, у кого есть чувства, кто уязвим и не боится это показать. Для обозначения этого я намеренно использовалa универсальный символ натуральной кожи в качестве общей формы этой работы. Второе значение имени Матильды «борьба» - это вечная борьба внутри себя, со своими собственными демонами, со своей собственной уязвимостью, со своей храбростью, и почему бы не бороться за то, чтобы её услышали, если ваша работа может вызвать некоторый дискомфорт у зрителя, а он или она не хочет увидеть это или разобраться с этим и не считает это проявление ничем.
(2020, литой фарфор, человеческий волос; выгравированная по фрагменту гипсовая форма, высокий обжиг, 35x25см)