Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

Lõppude lõpuks oleme kõik ühesugused Inimesed

Olgu me arusaamad valikuvabadustest, õigustest, võrdsusest, õigest ja valest millised tahes, lõppude lõpuks tahame kõik lihtsalt armastada ja olla armastatud
(2020, kips)


At the end of the day, we are all the same Humans

Be our visions of freedom of choice, our rights, equality, right or wrong what they may, at the end of the day we just want to love and be loved.
(2020, plaster)

В конце концов мы все одинаковые люди

Какими бы ни были наши понимания o свободe выбора, o правax, равенствe, о правильном и неправильном, в конце концов, мы все просто хотим любить и быть любимыми.
(2020, гипс)