Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

Ema Ehted

Võta puhas paberileht. Kirjuta sellele enda lemmikluuletus. Loe seda, vaata, mõtle selle sõnadele – midagi nii ilusat pole sa eales kuulnud ega näinud! Võibolla valgub meeleliigutusest silmadesse pisaraid… Sellest paberilehest ei saa enam kunagi endist! Tal on nüüd mõned kriipsud, sümbolid, tähed. Ehk langes sinna ka pisar või paar, siis kui luuletust kirja panid, ja nüüd on see koht kummis ja tint on laiali, siin-seal plekikesi... Kord tuleb aeg, kui oled lehte aastaid kaasas kandnud, märkmiku vahel, näed temas märke kulumisest, narmendust. Lehte endiseks ei saa, kuitahes kallis ka see luuletus seal poleks. Ja kas sa sellest hoolikski… Kui luuletus sul tähendab juba kõike.
(2017, modelleritud, kõrgkuumus, ca 19cm)

A Mother´s Charm

Take a clean sheet of paper. Now write down your favourite poem. Read it, look at it, think of those words – is it not the most beautiful thing you have ever seen?! You get teary eyed... But this sheet of paper will never be the same again! It has some lines, some symbols, letters on it now. Maybe some of your tears fell onto that paper and the ink is messy, there are stains. Or maybe it has been between your journal and you have carried it with you for years, it is worn out and got some tears. No matter how precious that poem, the paper will never be the same. But because that poem means everything to you, you do not mind the paper no longer being a clean sheet of paper it was...
(2017, modelled solid, stoneware, decorated with gold, height 19cm)

Украшения Мамы

Возьмите чистый лист бумаги. Напиши на нем свое любимое стихотворение. Прочитай его, посмотри, поразмышляй над его словами - вы никогда не слышали и не видели ничего более прекрасного! Может быть даже от растроганности на глаза набегут слёзы… Этот лист бумаги уже никогда не будет прежним! У него теперь есть чёрточки, символы, буквы. Может быть, туда упала слеза или парочка, когда вы писали стихотворение, а теперь это место выпуклое, и чернила размазаны, здесь–там пятнышки ... Наступит время, когда вы этот лист годами носили с собой в записной книжке и лист будет изношенный и истрепанный. Лист бумаги не будет прежним, как бы дорого не было для тебя это стихотворение. Обратишь ли ты на это внимание… Так как стихотворение уже все для тебя значит.
(2017, моделирование, высокий обжиг, около 19 см)