Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

Väljapääs

Igaüks meist väljendab end omal moel. Mõni läbi tantsu, teine tuleasemel sädemetes rauda tagudes, kolmas läbi draama. Olen enda jaoks leidnud turvalise ja konstruktiivse viisi end väljendada keraamikas. Mu looming on mu jaoks väljapääs. Vahest on see hädavajalik justkui põlevast majast väljapääsu otsides, teinekord kutse läbi lehvivas kardinas avatud akna mu sisemaailma vaatama.
(2020, ARS Kunstilinnaku ning Eesti Kunstnike Liidu projekti raames valminud töö; plaaditehnika, savi ja poolportselan, kõrgkuumus, akrüülvärv, 20x30x11 cm)


Exit

Every one of us chooses to express ourselves in our own way. Some through dance, some through forging red hot iron, others through drama. For myself I have found a safe and constructive way of expressing through ceramics. My art is my exit. Sometimes it is crucial like finding an exit from a burning house, another time it is more of an invitation to take a look inside my world through an open window with a wavy curtain.
(2020, commisioned by ARS Art Factory and Estonian Artists Association; slabbuilt, clay and semi porcelain, stoneware, acrylic paint, dim. 20x30x11cm)

Выход

Каждый из нас выражает себя по-своему. Некоторые через танец, другой куют железо до искр, третий через драму. Я нашла для себя безопасный и онструктивный способ выражать себя в керамике. Мое творение - выход для меня. Может быть, это необходимо как будто ища выход из горящего дома, иногда приглашение через открытое окно в развевающейся занавеске посмотреть на мой внутренний мир.
(2020, работа coвершена в рамках проекта ARS Kunstilinnak и Союза художников Эстонии; плиточная техника, глина и полуфарфор, высокий обжиг, акриловая краска, 20x30x11см)