Mirjam Kustov

keraamik/skulptor

Mirjam Kustov

keraamik/skulptor

2018, tellimus Räpina Aianduskoolilt, juhendaja: Lauri Kilusk

2018, commissioned by Räpina Gardening School, supervisor: Lauri Kilusk